test1 test

KONKURS

„Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” - VIII edycja.

Poznań dn, 09.04.2020


Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Email:

Ankieta konkursowa
Ważne !

1. Zestaw pytań konkursowych składa się z 5 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3
propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem „X” jednej
z trzech propozycji odpowiedzi(A albo B, albo C). Na każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
2. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi.
3. W przypadku zakreślenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi nie podlega zaliczeniu, jako
prawidłowa.
4. W losowaniu nagrody biorą udział ankiety, w których zaznaczono 5 prawidłowych odpowiedzi.

1. Służby ratownicze poinformujesz o zdarzeniu dzwoniąc pod numer:
A. 112
B. 102
C. 122

2. Pierwszym i podstawowym działaniem wobec osoby zatrutej tlenkiem węgla jest:
A. Sprawdzić działanie pieca gazowego
B. Wygasić piec
C. Wynieść osobę z pomieszczenia i zapewnić jej świeże powietrze

3. Zatrucie człowieka tlenkiem węgla możemy rozpoznać poprzez:
A. Senność, zmęczenie, wymioty
B. Nadmierne pobudzenie
C. Krwotok z nosa

4. Niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla może stworzyć:
A. Niesprawna bateria w czujce czadu
B. Uszczelnione kratki wentylacyjne
C. Codzienne użytkowanie kuchenki gazowej

5. Ile gmin znajduje się na terenie powiatu poznańskiego:
A. 15
B. 16
C. 17

Administratorem danych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych: www.bip.powiat.poznan.pl). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.